Chào mừng quý Thầy, cô đến với cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.
 
  LIÊN KẾT

   Số lượt truy cập

1167730

 HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
  Tin hoạt động
Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” huyện Cam Lâm, năm học 2017-2018
Thầy Nguyễn Minh Trị, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội thi.
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 4634/BGDĐTHSSV ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; Kế hoạch số 1192/KH-SGDĐT ngày 25/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo

 TIN VẮN
Photobucket

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (0258) 3983.388 - (0258) 3983.399 Fax : (0258) 3983.399
Admin: Nguyễn Mân - Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Cam Lâm.
Phát triển bởi PSC (08) 22171381