Chào mừng quý Thầy, cô đến với cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.
 
  LIÊN KẾT

   Số lượt truy cập

1159935
Chuyên mục: Văn bản điều hành  
Ngày đưa tin: 04/02/2012    

Xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Kính gửi:  Hiệu trưởng các đơn vị trường trong toàn huyện.

          Thực hiện công văn số 130/UBND ngày 11/01/2012 của UBND huyện Cam Lâm về việc xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức  lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ., Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
     1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn nhưng phải đảm bảo không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.
Thành tích được cấp có thẩm quyền khen thưởng, phong tặng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được tính liên tục đến thời điểm được xem xét để nâng bậc lương trước thời hạn mà trước đó cán bộ, công chức, viên chức chưa được nâng lương trước thời hạn.
     2. Tiêu chuẩn, điều kiện và mức thời gian nâng bậc lương trước thời hạn:
Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được khen thưởng, phong tặng một trong các hình thức quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa là đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn theo các mức thời gian 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng.
...

Chi tiết xem tại file đính kèm!


Các tin khác :
 TIN VẮN
Photobucket

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (0258) 3983.388 - (0258) 3983.399 Fax : (0258) 3983.399
Admin: Nguyễn Mân - Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Cam Lâm.
Phát triển bởi PSC (08) 22171381