Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  (30/4/1975 - 30/4/2018).
 
  LIÊN KẾT

   Số lượt truy cập

1155918
Chuyên mục: Văn bản điều hành  
Ngày đưa tin: 09/11/2011    

♦ Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học giai đoạn 2012 – 2016

                Kính gửi:  Hiệu trưởng các đơn vị trường trong toàn huyện 

            Để thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trường học trong toàn huyện giai đoạn 2012-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình và thủ tục xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trường với những nội dung sau:

             1. Những quy định chung

            Quy hoạch cán bộ là kế hoạch tổng thể, dài hạn về tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Vì vậy Hiệu trưởng các đơn vị trường phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác quy hoạch cán bộ để tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng quy định.

Việc quy hoạch cán bộ phải căn cứ và dựa vào tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; năng lực thực tiễn của cán bộ được thể hiện qua kết quả, hiệu quả công tác, tính chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện và uy tín của cán bộ công chức, viên chức đối với tập thể đơn vị công tác.

Chi tiết xem file đính kèm!

 


Các tin khác :
 TIN VẮN
Photobucket

   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (0258) 3983.388 - (0258) 3983.399 Fax : (0258) 3983.399
Admin: Nguyễn Mân - Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Cam Lâm.
Phát triển bởi PSC (08) 22171381